Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hồ Tùng Mậu

1896 Hồ Tùng Mậu được sinh ra
1923 27 tuổi Thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã tại Quảng Châu Trung Quốc
6/1925 29 tuổi Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
1/5/1929 – 9/5/1929 33 tuổi Hội nghị lần thứ nhất Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội
1929 33 tuổi An Nam cộng sản Đảng được thành lập
3/2/1930 34 tuổi Đảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập
1951 55 tuổi Hồ Tùng Mậu mất

Thân thế và sự nghiệp của Hồ Tùng Mậu

Hồ Tùng Mậu là một nhà hoạt động cách mạng và chính khách Việt Nam. Ông từng đảng viên của cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ. Ông tên thật là Hồ Bá Cự, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1896 tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cha ông là Hồ Bá Kiện, một chí sĩ trong phong trào Văn Thân, bị thực dân Pháp bắt giam và bắn chết trong khi vượt ngục tại Lao Bảo.
Tháng 3 năm 1920 Hồ Bá Cự rời làng đi hoạt động, lấy tên là Hồ Tùng Mậu. Ba tháng sau Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn được được bố trí sang Trung Quốc tìm gặp Phan Bội Châu và Hồ Học Lãm. Ở Quảng Châu, Hồ Tùng Mậu xin được vào học trường điện tín. Lúc ấy, các cuộc vận động cách mạng của người Việt ở Quảng Châu khá phân tán, tư tưởng của hai phái già, trẻ lại càng phân tán hơn. Trước tình hình không lợi ấy, Hồ Tùng Mậu cùng Lê Hồng Sơn lập ra Tâm Tâm xã, tập hợp số thanh niên hăng hái kiên quyết cùng chí hướng, hy sinh quyền lợi cá nhân, cùng nhau mưu đồ giải phóng dân tộc. Mùa xuân năm 1924, Hồ Tùng Mậu về nước, trở lại Quỳnh Lưu, Yên Thành hoạt động với tên Phan Tái. Tháng 11/1924, nhóm Tâm Tâm xã được Nguyễn ái Quốc giúp đỡ chuyển hướng hoạt động, xây dựng tổ chức cách mạng theo đường lối đúng đắn. Tháng 6/1925, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn giúp Nguyễn ái Quốc xây dựng Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội trong đó có cộng sản đoàn gồm 5 người Hồ Tùng Mậu cùng tham gia.

Tháng 12-1927, Hồ Tùng Mậu cùng một chiến sĩ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội tham gia khởi nghĩa Quảng Châu nên lại bị bắt giam, đến cuối thu năm 1929 mới được tha. Thời gian ở tù, Hồ Tùng Mậu được bầu vắng mặt làm uỷ viên chấp hành Tổng bộ Thanh niên cách mạng đồng chí Hội tại Đại hội Đại biểu lần thứ I của tổ chức này. Ông lại bị Thực dân Pháp bắt tại Thượng Hải ngày 26-6-1931 rồi đưa về nước giam tại nhà lao Hoả Lò rồi đưa về Nghệ An xét xử . Từ án tử hình lần thứ hai xuống án trung thân rồi xuống án khổ sai 13 năm tại nhiều nhà tù.

Ngày 9-3-1945 Nhật Đảo chính Pháp, Hồ Tùng Mậu và một số tù chính trị trốn được rồi trở về quê nhà ông mở trường dạy học. Tháng 7-1945 xứ uỷ Trung Kì. Đảng cộng sản Đông dương điều ông rời làng Quỳnh đôi đi kết nối cơ sở lập chiến khu cho Nghệ Tĩnh chuẩn bị khởi nghĩa.

Cách mạng tháng tám thành công Hồ Tùng Mậu ra Hà nội gặp Hồ Chủ Tịch và nhận nhiệm vụ tổ chức hệ thống liên lạc giữa chính quyền Cách mạng các địa phương từ Bắc vào nam. Toàn quốc kháng chiến bùng nổ: 19-12-1946 Ông là chủ tịch uỷ ban kháng chién liên khu IV. Đại hội Đảng bộ đảng cộng sản Đông Dương Liên khu IV bầu Ông làm uỷ viên thường vụ Liên khu uỷ.

Ngày 18-12-1949 Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập ban Thanh tra chính phủ trực thuộc Thủ Tướng Chính Phủ. Ông Hồ Tùng Mậu được Hồ Chủ Tịch cử làm Tổng Thanh tra.

Ngày 23 tháng 7 năm 1951 trên đường đi công tác từ Việt Bắc vào Liên khu IV đoàn công tác bị máy bay của Pháp phát hiện đuổi bắn. Ông đã hy sinh.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
thhotungmau-nd.iedu.vn
daitudien.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *