Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hồ Quý Ly

1336: Hồ Quý Ly được sinh ra
1400: 64 tuổi Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nhà Hồ
1400 – 1407: 64 tuổi Nhà Hồ quản lí đất nước, đổi quốc hiệu là Đại Ngu
1401: 65 tuổi Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu
1400 – 1407: 64 tuổi Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407
1406 – 1407: 70 tuổi Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407
1407: 71 tuổi Hồ Quý Ly mất

Thân thế và sự nghiệp của Hồ Quý Ly

Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang (Trung Quốc), sang làm Thái thú Diễn Châu và định cư ở hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Liêm là đời cháu thứ 12 đã dời đến ở hương Đại Lại, Thanh Hóa, làm con nuôi tuyên úy Lê Huấn, từ đấy lấy Lê làm họ mình. Hồ Quý Ly là cháu bốn đời của cụ Hồ Liêm.
Hồ Quý Ly có hai người cô đều được vua Trần Minh Tông lấy làm cung phi và đều trở thành mẹ hai vua nhà Trần, nhờ đó ông rất được vua Trần trọng dụng, sớm được đưa vào làm quan, ông còn được vua Trần gả công chúa Nhất Chi Mai và nắm giữ chức vụ cao nhất trong triều đình.

Sau khi Hồ Quý ly bức vua Trần dời đô từ Thăng Long vào Tây Đô (Thanh Hóa) và giết hàng loạt quần thần trung thành với nhà Trần, tháng 2 năm Canh Thìn 1400, ông đă truất ngôi của Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ. Tuy nhiên năm 1407 ông đã bị quân Minh bắt, Vương triều Hồ và nước Đại Ngu sụp đổ.

Hồ Quý Ly vừa bị coi là kẻ nghịch thần chiếm ngôi, đại gian đại ác, nhưng xét theo mặt khác, ông lại là nhà cải cách, nhà chính trị tài giỏi. Ông là người đã cho phát hành và lưu thông tiền giấy lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *