Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hồ Hán Thương (? – 1407)

1401: Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu
1400 – 1407: Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407
1407: Hồ Hán Thương mất

Thân thế và sự nghiệp của Hồ Hán Thương

Hồ Hán Thương là con thứ của Hồ Quý Ly, em Hồ Nguyên Trừng, vua thứ hai và cũng là vua cuối cùng của nhà Hồ, cai trị nước Đại Ngu từ năm 1401 đến 1407. Ngày 12-5 năm Đinh Hợi (1407), Hồ Hán Thương cùng cha Hồ Quý Ly và anh Hồ Nguyên Trừng đều sa vào tay giặc Minh ở cửa biển Kì La. Giặc Minh giải cha con ông về Kim Lăng. Con ông là Hồ Nhuế cùng chung số phận. Sau đó, ông và cha bị giặc giết, chỉ còn anh và con ông được chúng thu dụng.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
vinhanonline.com
vietsciences.free.fr

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *