Advertisement

Tiểu sử của Hồ Hán Thương .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Hồ Hán Thương (? - 1407)


Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hồ Hán Thương

Thân thế và sự nghiệp của Hồ Hán Thương

Hồ Hán Thương là con thứ của Hồ Quý Ly, em Hồ Nguyên Trừng, vua thứ hai và cũng là vua cuối cùng của nhà Hồ, cai trị nước Đại Ngu từ năm 1401 đến 1407. Ngày 12-5 năm Đinh Hợi (1407), Hồ Hán Thương cùng cha Hồ Quý Ly và anh Hồ Nguyên Trừng đều sa vào tay giặc Minh ở cửa biển Kì La. Giặc Minh giải cha con ông về Kim Lăng. Con ông là Hồ Nhuế cùng chung số phận. Sau đó, ông và cha bị giặc giết, chỉ còn anh và con ông được chúng thu dụng.

Nhân vật cùng thời kỳ với Hồ Hán Thương

Hồ Quý Ly (1336 - 1407)

Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang (Trung Quốc), sang làm Thái thú Diễn Châu và định cư ở hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Liêm là đời cháu thứ 12 đã dời đến ở...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_14
Advertisement