Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Hà Huy Giáp

1908 Hà Huy Giáp được sinh ra
1995 87 tuổi Hà Huy Giáp mất

Thân thế và sự nghiệp của Hà Huy Giáp

Hà Huy Giáp (1908–1995) quê làng Thịnh Văn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, là nhà hoạt động cách mạng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa II (dự khuyết), khóa III, Phó Ban Tuyên huấn Trung ương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Phó ban nghiên cứu lịch sử Đảng.
Hà Huy Giáp xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, học giỏi nên được cấp học bổng học hết tú tài Trường Bưởi ở Hà Nội, nhưng năm 1926 ông bị đuổi học do tham gia dự bãi khóa để tang Phan Châu Trinh. Ông gia nhập Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội và năm 1929 tham gia Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1930 ông được cử làm Bí thư đặc khu ủy Hậu Giang kiêm thường vụ Xứ ủy Nam Kì.

Năm 1931 ông bị bắt giam mãi cho tới ngày 2-5-1933 thực dân mới đưa ông ra xử trong “vụ án Đảng Cộng sản Đông Dương” với án khổ sai chung thân. Sau khi xử liền bị đày ra Côn Đảo đêm 14-5-1933 cùng với Ngô Gia Tự, Lều Thọ Nam.

Năm 1936 ông được thả nhưng phải đi trại tập trung ở Trà Kê. Trong kháng chiến chống Pháp ông là Xứ ủy và được Đại hội II (1951) bầu vào BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.

Năm 1960-1976 Bí thư Đảng Đoàn Bộ Văn hóa kiêm Thứ trưởng, Bí thư Đảng Đoàn Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Phó ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương. Từ năm 1970 ông phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh rồi làm Viện trưởng Viện Bảo tàng đó cho đến năm 1987 nghỉ hưu với tuổi 80.

Năm 1982, ông được Hội đồng nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Ông mất năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thọ 89 tuổi.

Tài liệu tham khảo

Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, 1999, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Hà Nội, NXB Giáo Dục, Tr. 153.
vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
www3.thuathienhue.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *