Tiểu sử của Dương Tam Kha .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Dương Tam Kha

Đền thờ Dương Tam Kha ở Hà Nội

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Dương Tam Kha

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Dương Tam Kha

Dương Tam Kha là con của Dương Đình Nghệ, là người làng Dương Xá, huyện Đông Sơn.

Năm Giáp Thìn 944, Ngô Quyền mất, hai con Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn còn trẻ, không đủ uy tín và sức mạnh để giữ vững chính quyền, Dương Tam Kha được Ngô Vương ủy thác phù tá con lớn là Ngô Xương Ngập, nhưng ông thừa dịp đoạt lấy quyền của cháu, tự xưng Bình Vương.

Năm 950, Dương Tam Kha sai Ngô Xương Văn đi dẹp loạn tại hai thôn ở Thái Bình thì bị Ngô Xương Văn quay trở về đánh úp lấy lại nước, xưng là Nam Tấn vương. Xét thấy Dương Tam Kha có nhiều công trạng nên Ngô Xương Văn giáng xuống làm Trương Dương công và ban cho bổng lộc một vùng đất ở phía nam thành Cổ Loa. Tại đây, ông đã dày công cải tạo vùng đất hoang hóa thành vùng quê sầm uất đặt tên là Chương Dương (nay là xã Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây). Sau đó, ông lại đưa con cháu rời về phía nam để tiếp tục khai phá những vùng đất mới.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết