Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Dương Nhật Lễ

1370 Dương Nhật Lễ mất

Thân thế và sự nghiệp của Dương Nhật Lễ

Dương Nhật Lễ hay Hôn Đức Công là vua Việt Nam trong thời nhà Trần, là người kế vị vua Trần Dụ Tông, ở ngôi từ ngày 15 tháng Sáu năm Kỷ Dậu (tức 18 tháng 7 năm 1369) đến ngày 13 tháng 11 năm Canh Tuất (tức ngày 1 tháng 12 năm 1370), thì bị Cung Định Vương Trần Phủ truất ngôi.

Dương Nhật Lễ là con của kép hát Dương Khương, mẹ là vợ Dương Khương, đã có mang ông nhưng mẹ ông đã bị Cung Túc vương Trần Nguyên Dục, anh vua Trần Dụ Tông cướp và lấy làm vợ. Khi ông sinh ra, Cung Túc vương Dục nhận làm con mình. Ngày 25 tháng 5 âm lịch năm 1369, Trần Dụ Tông mất, ông được Hoàng thái hậu đưa lên ngôi, đặt niên hiệu Đại Định.

Nhật Lễ làm vua nhưng bỏ bê công việc, ham chơi, rượu chè, lại giết bà nội là mẹ Dụ Tông vì bà hối hận việc lập ông làm vua. Sau đó, ông còn định đổi sang họ Dương khiến tôn thất nhà Trần nắm quyền bính khắp trong nước xúm lại tìm cách lật đổ. Một số quý tộc nhà Trần mưu giết Nhật Lễ không thành nên 18 vị quan lại quý tộc, kể cả tướng quốc nhà Trần đã bị nhà Lễ sát hại.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org
vnstories.blogspot.com
vi.wikisource.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *