Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Dương Đức Hiền

1916 Dương Đức Hiền được sinh ra

1963 47 tuổi Dương Đức Hiền mất

Thân thế và sự nghiệp của Dương Đức Hiền

Dương Đức Hiền là một nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Ông là người sáng lập và là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam. Ông quê ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh (nay là huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội). Năm 1940, ông tốt nghiệp cử nhân Luật tại Viện Đại học Đông Dương, rồi làm nghề dạy học và hoạt động xã hội. Ông là cộng tác viên của báo Thanh Nghị trong những năm 1939 – 1945.

Ngày 30 tháng 6 năm 1944, ông là một trong những người sáng lập và là Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Dân chủ Việt Nam. Cuối năm 1944 ông Hoàng Quốc Việt làm Trưởng đoàn, ông Dương Đức Hiền – Tổng Thư ký Đảng Dân chủ làm Phó trưởng đoàn đại biểu Việt Minh sang Quảng Tây, Trung Quốc bàn việc hợp tác chống phát xít Nhật, theo lời mời của chính quyền Tưởng Giới Thạch.

Đại hội quốc dân Tân Trào họp ngày 7-8-1945 bầu ông làm Ủy viên Ủy ban dân tộc giải phóng. Từ năm 1945 cho đến cuộc kháng chiến chống Pháp ông đại diện Đảng Dân chủ trong Chính phủ lâm thời. Đại biểu Quốc hội khóa I (1946) các khóa II, III đơn vị tỉnh Bắc Ninh, ủy viên chính thức Ban Thường trực Quốc hội và ông cũng là đồng tác giả soạn thảo Hiến pháp năm 1946. Ông là Ủy viên chính thức của Ủy ban Thường trực Quốc hội khóa I và khóa II.

Ông đã từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Bộ Thanh niên trong Chính phủ cách mạng lâm thời, và Chính phủ liên hiệp lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Ông còn là uỷ viên Tổng bộ Việt Minh; Tổng Thư kí, Phó chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Liên Việt; và Ủy viên Ban Thư kí Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông là một trong những trí thức có công lớn trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *