Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đội Cung

1903 Đội Cung được sinh ra
13/1/1941 38 tuổi Cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương
13/01/1941 – 13/01/1941 38 tuổi Binh biến Đô Lương
1941 38 tuổi Đội Cung mất

Thân thế và sự nghiệp của Đội Cung

Đội Cung hay Nguyễn Văn Cung là một thủ lĩnh của cuộc binh biến của Đô Lương ngày ngày 13 tháng 1 năm 1941 tại Nghệ An, chống lại thực dân Pháp. Ông quê ở xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc thành phố Thanh Hóa). Khi trưởng thành ông tham gia lực lượng lính Khố xanh tại Nghệ An và thăng dần lên chức Đội (tương đương Trung sĩ).
Đêm ngày 13 tháng 1 năm 1941, Đội Cung cùng với 50 anh em binh lính Đô Lương ở Chợ Rạng nổi dậy bạo động cướp đồn. Họ đánh chiếm các đồn Chợ Rạng, Đô Lương, rồi tiến về Vinh định phối hợp với binh lính ở đây với mục đích chiếm trại Giám binh thành Nghệ An và sau đó phát triển ra các nơi khác. Nhưng công việc chưa thành do bị lộ nên cả nghĩa binh đều bị bắt, quân Pháp đã phản công, dồn quân đàn áp, nhanh chóng dập tắt cuộc binh biến. Đội Cung và một số người thoát được, sau một thời gian trốn tránh, Đội Cung và chín đồng chí của ông bị thực dân Pháp đưa về hành hình tại Chợ Rạng vào sáng ngày 25 tháng 4 năm 1941.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
baotanglichsu.vn
www3.thuathienhue.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *