Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đinh Hạng Lang

979 – ? Nam Việt Vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang

979 Đinh Hạng Lang mất

Thân thế và sự nghiệp của Đinh Hạng Lang

Đinh Hạng Lang là Thái tử nhà Đinh, con trai Đinh Bộ Lĩnh, tức Đinh Tiên Hoàng. Ông còn có hai người anh trai là Đinh Liễn và Đinh Toàn. Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng, đã lập Hạng Lang làm Thái tử. Đinh Liễn quá tức giận nên đã giết chết Hạng Lang, em trai mình vào mùa xuân năm 979.
Đinh Hạng Lang cùng Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn và Đinh Toàn được thờ ở Đền vua Đinh, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *