Tiểu sử của Đinh Hạng Lang .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Đinh Hạng Lang (? - 979)

Đinh Hạng Lang

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đinh Hạng Lang

Thân thế và sự nghiệp của Đinh Hạng Lang

Đinh Hạng Lang là Thái tử nhà Đinh, con trai Đinh Bộ Lĩnh, tức Đinh Tiên Hoàng. Ông còn có hai người anh trai là Đinh Liễn và Đinh Toàn. Đinh Tiên Hoàng vì yêu con thứ mà quên con trưởng, đã lập Hạng Lang làm Thái tử. Đinh Liễn quá tức giận nên đã giết chết Hạng Lang, em trai mình vào mùa xuân năm 979.

Đinh Hạng Lang cùng Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Liễn và Đinh Toàn được thờ ở Đền vua Đinh, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật cùng thời kỳ với Đinh Hạng Lang

Đinh Tiên Hoàng (924 - 979)

Đinh Bộ Lĩnh là người động Hoa Lư (Gia Viễn - Ninh Bình), con trai của Đinh Công Trứ, ông cũng là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân,...

Đinh Liễn (? - 979)

Đinh Liễn hay Đinh Khuông Liễn là con trai Đinh Bộ Lĩnh, người động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), vợ ông là em gái sứ quân Ngô Nhật Khánh. Ông còn có hai người em trai là Đinh Toàn và Ðinh Hạng Lang...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10