Advertisement

Tiểu sử của Đinh Công Trứ .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đinh Công Trứ

Advertisement

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đinh Công Trứ

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Đinh Công Trứ

Đinh Công Trứ là người quê động Hoa Lư, châu Đại Hoàng thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam ngày nay. Ông là tướng có công giúp Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền trong việc giành lại nền độc lập, tự chủ dân tộc sau hơn ngàn năm bị phương Bắc đô hộ. Ông còn là thân sinh của Vua Đinh Tiên Hoàng.

Năm 931, sau khi cùng Dương Đình Nghệ đem quân ra quét sạch quân Nam Hán, tái lập nền độc lập và tự chủ, Đinh Công Trứ được cử làm thứ sử Hoan Châu, Ngô Quyền làm thứ sử Ái Châu. Đến năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để giành quyền. Đinh Công Trứ vào Châu Ái theo Ngô Quyền. Sau khi Ngô Quyền lên ngôi vua, Đinh Công Trứ tiếp tục được phong trấn thủ châu Hoan, nhưng bị bệnh mất không lâu sau đó.

Ngày nay dân ta còn thờ ông tại Hoa Lư, Ninh Bình

Advertisement
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết