Advertisement

Tiểu sử của Đào Cam Mộc .

Hiển thị thông tin của Nhân vật Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đào Cam Mộc (? - 1015)

Advertisement

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đào Cam Mộc

1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý
1015 Đào Cam Mộc mất

Thân thế và sự nghiệp của Đào Cam Mộc

Đào Cam Mộc là đại thần nhà Tiền Lê, ông là người có công đầu đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua. Ông Xuất thân trong một gia đình võ quan ở thôn Tràng Lang, nay là xã Định Tiến, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ông là một danh nhân, sống vào thời kỳ cuối nhà Tiền Lê, đầu thời Lý. Vốn thông minh khỏe mạnh, một lần vua Lê Đại Hành tuần du qua đoạn Sông Mã, thuyền không may bị mắc cạn, Đào Cam Mộc đã dùng sức mạnh và trí thông minh của mình đưa đoàn thuyền nhà vua vượt qua. Từ đó ông được nhà vua mời vào kinh đô làm quan, dưới thời Lê Ngọa Triều (1006-1009) được phong chức Chi Hậu.

Cuối đời tiền Lê, ông liên kết với Sư Vạn Hạnh mưu tôn Lý Công Uẩn lên ngôi, dứt nhà tiền Lê, dựng nghiệp Lý. Sau khi Lý Công Uẩn lên làm vua, xây dựng nhà Lý, đã phong cho Đào Cam Mộc làm Nghĩa Tín hầu và gả con gái là công chúa An Quốc cho.

Tháng Giêng năm Ất Mão (1015), Đào Cam Mộc mất, Lý Thái Tổ truy tặng ông là Thái sư tước Á vương.

Hiện nay trong nhà Võ Chỉ, ở bên trái Đền Lý Bát Đế, có đặt tượng thờ ba vị võ quan đã có công lớn giúp nhà Lý, đó là: Lê Phụng Hiểu, Lý Thường Kiệt và Đào Cam Mộc.

Advertisement
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết