Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đặng văn Ngữ

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của Đặng văn Ngữ

Giáo sư, bác sĩ Đặng văn Ngữ sinh ngày 4/4/1910 tại An Cựu, thành phố Huế trong một gia đình nhà Nho, sống bằng buôn bán nhỏ. Ông học tiểu học ở Vinh, trung học tại Huế và đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp và học tiếp tại Hà Nội. Năm 1930, ông đỗ tú tài bản xứ lẫn tú tài Pháp, nhờ vậy ông được nhận học bổng để tiếp tục theo học tại Trường Y- Dược thuộc đại học Đông Dương. Với thành tích học tập tốt, sau khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1937, ông là người Việt Nam đầu tiên được giữ lại làm phụ giảng cho giáo sư Galliard- Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng, Hiệu trưởng Trường Y- Dược lúc đó.

Giáo sư, bác sĩ Đặng văn Ngữ sinh ngày 4/4/1910 tại An Cựu, thành phố Huế trong một gia đình nhà Nho,

sống bằng buôn bán nhỏ. Ông học tiểu học ở Vinh, trung học tại Huế và đỗ đầu trong kỳ thi tốt nghiệp và

học tiếp tại Hà Nội. Năm 1930, ông đỗ tú tài bản xứ lẫn tú tài Pháp, nhờ vậy ông được nhận học bổng để

tiếp tục theo học tại Trường Y- Dược thuộc đại học Đông Dương. Với thành tích học tập tốt, sau khi tốt

nghiệp bác sĩ y khoa năm 1937, ông là người Việt Nam đầu tiên được giữ lại làm phụ giảng cho giáo sư

Galliard- Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng, Hiệu trưởng Trường Y- Dược lúc đó

Năm 1942, ông trở thành Trưởng phòng thí nghiệm ký sinh trùng và là giảng viên Sinh học Ban Dược. Với

cương vị này, ông đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu khoa học, công bố 19 công trình nghiên cứu có

giá trị trong lĩnh vực y học, nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Do đó, năm 1943, ông được chọn đi du học ở

Nhật với tiêu chuẩn “là người có trình độ cao, hiện đại, xứng đáng cho nền Y học của Pháp ở Việt Nam”.

Từ năm 1943 tới cuối năm 1948, ông học tập và làm việc tại Nhật. Ông học và nghiên cứu về nấm, men

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *