Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Phúc Tần

1620: Nguyễn Phúc Tần được sinh ra
7/7/1643: 23 tuổi Trận Cảng Eo đánh bại hạm đội Châu u
1687: 67 tuổi Nguyễn Phúc Tần mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Phúc Tần

Nguyễn Phúc Tần (16.7.1620 – 30.4.1687) tên thường gọi là Hiền Vương, là con trai thứ 2 của chúa Nguyễn Phúc Lan, là vị chúa thứ 4 của nhà Nguyễn ở Đàng Trong. Ông ở ngôi từ năm 1648-1687, tại vị được 39 năm.
Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần nối nghiệp chúa từ năm 1648, nhưng khi còn thế tử mang tước là Dũng Lễ Hầu, Nguyễn Phúc Tần đã có một chiến công vô cùng hiển hách đó là cùng với chúa Nguyễn Phúc Lan đánh bại hạm đội Châu u ở cửa biển Thuận An.

Lên nối nghiệp, ông nhận tước hiệu Dương Quận công, người Đàng Trong gọi ông là Chúa Hiền. Chúa Hiền là một vị chúa có tài, đức độ, vì thế trong thời gian ông này trị vì, nhiều vùng đất mới được mở mang, các kênh Trung Đan, Mai Xá được khơi đào, bờ cõi vô sự, thóc lùa được mùa, bớt lao dịch thuế má, nhân dân ngợi khen là thời thái bình.

Năm 1687, Chúa Hiền qua đời, thọ 68 tuổi. Lăng mộ tại làng Hải Cát, Huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lăng được đặt tên là Trường Hưng lăng.

Năm 1806, Nguyễn Thế Tổ Gia Long hoàng đế truy phong miếu hiệu cho ông là Thái Tông, thụy hiệu là Tuyên Uy Kiến Vũ Anh Minh Trang Thánh Đức Thần Công Hiếu Triết hoàng đế.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
citinews.net
www.vietnamgiapha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *