Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Bà Triệu

226: Bà Triệu được sinh ra
248: 22 tuổi Khởi nghĩa Bà Triệu
248: 22 tuổiBà Triệu mất

Thân thế và sự nghiệp của Bà Triệu

Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, thuở nhỏ ba mẹ đều mất sớm, là em gái của Triệu Quốc Đạt – một hào trưởng lớn ở miền núi huyện Quan yên, thuộc quận Cửu Chân (huyện Yên Định, Thanh Hóa), bà là người có sức khỏe, có chí lớn và giàu mưu chí. Năm 19 tuổi, bà đã cùng anh trai tập hợp nhiều nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa, mài gươm luyện võ, chuẩn bị khởi nghĩa.
Sau khi Triệu Quốc Đạt lâm bệnh qua đời. Các nghĩa binh tôn bà lên làm chủ. Khi ra trận, Bà mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi và được tôn là Nhụy Kiều tướng quân.

Sau khi cuộc khởi nghĩa chống lại quân Ngô bị đàn áp, bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hóa). Ở đây hiện vẫn còn lăng mộ Bà.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *