Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến An Dương Vương

Không có thông tin chi tiết.

Thân thế và sự nghiệp của An Dương Vương

An Dương Vương tên thật là Thục Phán xưng vua năm 257 trước Công Nguyên, lập nên nước u Lạc, đóng đô ở thành Cổ Loa. Thời An Dương Vương (257 TCN – 207 TCN) là thời kỳ nối tiếp thời Hồng Bàng của 18 đời Vua Hùng.

Năm 218 TCN, Tần Thủy Hoàng sai quân đánh xuống phương Nam, tiến sâu vào vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt cùng sống với người Tây u, giết người thủ lĩnh Tây u. Thục Phán được đưa lên làm tướng để đánh quân Tần. Sau khi đánh thắng quân Tần, Thục phán đã buộc vua Hùng phải nhường ngôi cho mình.

Ông tự xưng là An Dương Vương, đóng đô ở Phong Khuê (nay là vùng Cổ Loa, huyện Đông Anh – Hà Nội). Ông cho xây dựng thành Cổ Loa rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc.

Tuy nhiên, sau này An Dương Vương mắc kế của Triệu Đà, một vị tướng của nhà Tần. An Dương Vương bị thất bại, phải bỏ chạy và tự tử. u Lạc rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu, kết thúc thời kỳ An Dương Vương.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *