Advertisement

Thông tin địa điểm Thọ Nguyên .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thọ Nguyên

Thọ Nguyên

Diễn biễn lịch sử

Thọ Nguyên là một xã thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Xã Thọ Nguyên có diện tích 5.01 km², dân số năm 1999 là 5120 người,mật độ dân số đạt 1022 người/km².

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Trận đánh Đa Căng (1424 - ?)

Trận Đa Căng là trận mở đầu của nghĩa quân Lam Sơn, đây là trận đánh nằm trong Chiến dịch giải phóng Nghệ An, một chiến dịch lớn của nghĩa quân Lam Sơn thực hiện trong các năm 1424-1425 nhằm giải phóng lãnh thổ, thành lập chiến khu vững...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết