Thông tin địa điểm Mỹ Phong .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Mỹ Phong

Mỹ Phong

Diễn biễn lịch sử

Mỹ Phong là một xã thuộc huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Xã Mỹ Phong có diện tích 35,63 km², dân số năm 1999 là 8952 người, mật độ dân số đạt 251 người/km².

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Tượng đài chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Binhfd

Chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu (1965 - ?)

Trận đánh diễn ra tại khu vực Đèo Nhông - Dương Liễu vào giai đoạn của Chiến tranh đặc biệt (1965), khi đế quốc Mỹ đổ quân viễn chinh và chư hầu can dự trực tiếp vào chiến trường miền Nam Việt Nam. Vào ngày mồng 5 tháng Giêng, tại...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_0