Thông tin địa điểm Đông Nam Bộ .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đông Nam Bộ

Vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai

Diễn biễn lịch sử

Vùng Đông Nam Bộ có 6 tỉnh và một thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu; Bình Dương; Bình Phước; Đồng Nai; Tây Ninh; Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích tự nhiên 23.564 km2, chiếm 7,3 % diện tích cả nước.

Sự kiện liên quan

Bản đồ chiến dịch Nguyễn Huệ

Chiến dịch Nguyễn Huệ (1972 - 1973)

Chiến dịch Nguyễn Huệ là chiến dịch quân sự do Quân Giải phóng Miền Nam (QGP) và Quân đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN) tiến hành năm 1972, trong Chiến tranh Việt Nam, tại miền Đông Nam Bộ. Đây là một trong ba chiến dịch chính của Chiến dịch Xuân...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết