Thông tin địa điểm Đông Bắc .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Đông Bắc

Trên dòng sông Gâm - Tuyên Quang

Diễn biễn lịch sử

Vùng đông bắc là vùng lãnh thổ ở hướng Bắc vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Gọi là đông bắc để phân biệt với vùng tây bắc, còn thực chất nó ở vào phía bắc và đông bắc của Hà Nội, rộng hơn vùng Việt Bắc. Vùng đông bắc là một trong 3 tiểu vùng địa lý tự nhiên của Bắc Bộ Việt Nam (2 tiểu vùng kia là Vùng tây bắc và Đồng bằng sông Hồng).

Sự kiện liên quan

Văn Lang trên bản đồ

Nhà nước Văn Lang ra đời (-700 - ?)

Văn Lang là nhà nước đầu tiên của Việt Nam trong lịch sử. Nhà nước Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, chia nước làm 15 bộ, vua giữ mọi quyền hành trong nước, tường văn là là Lạc Hầu, tướng...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết