Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Tự Khánh

1175 Trần Tự Khánh được sinh ra
1223 48 tuổi Trần Tự Khánh mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Tự Khánh

Trần Tự Khánh là con Trần Lý, em ruột Trần Thừa-người sau người sau này trở thành thượng hoàng đầu tiên của nhà Trần. Ông là người Tam Đường, phủ Long Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam. Ông là tướng nhà Lý, là người có công đặt nền móng cho sự thay thế ngôi nhà Lý của nhà Trần
Năm1210, Trần Lý bị kẻ thù giết chết, Trần Tự Khánh thay bố cầm quân. Từ đấy, bằng tài năng và sự khéo léo của mình, ông đã mở rộng dần thế lực và ảnh hưởng của dòng họ Trần trong triều đình nhà Lý. Có thể nói, cùng với Trần Thủ Độ, ông là một người có công khai sáng nên sự nghiệp của nhà Trần.

Cuối năm 1223, Trần Tự Khánh qua đời ở Phù Liệt, thọ 49 tuổi. Ông được truy phong là Kiến Quốc Đại vương. Quyền bính trong triều được giao cho em họ ông là Trần Thủ Độ.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
buitranfamily.weebly.com
lib.agu.edu.vn
xn--giatctrnhu-gl3e3vej.vn
nghiencuulichsu.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *