Diễn biễn lịch sử

Tiền Giang là một tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Việt Nam, với phần lớn diện tích của tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Mỹ Tho trước đó

Tài liệu tham khảo

www.chinhphu.vn
vi.wikipedia.org
tiengiang-etrade.com.vn
www.tiepthinongsanviet.org.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *