Advertisement

Thông tin địa điểm Thái Nguyên .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Thái Nguyên

Diễn biễn lịch sử

Tỉnh Thái Nguyên nằm ở phía Bắc tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, phía Tây tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Tuyên Quang.

Sự kiện liên quan

1833-1835: Cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân chống Nguyễn (1833 - 1835)

Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân là một cuộc đấu tranh chống nhà Nguyễn của các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc (Việt Nam) do Nông Văn Vân làm thủ lĩnh, xảy ra từ đầu tháng 7 (âm lịch) năm Quý Tỵ 1833 đến khoảng giữa tháng 3...

Khoảng 2 vạn 3 nghìn năm trước: Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ (-23000 - ?)

Có dấu tích hậu kỳ đồ đá cũ ở hang Miệng Hổ và mái đá Ngườm (xã Thuần Sa, huyện Vũ Nhai, tỉnh Thái Nguyên)....

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết