Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Quảng Bình

Diễn biễn lịch sử

Các tên gọi cũ của Quảng Bình này gồm: Lâm Bình, Tiên Bình, Tây Bình, Tân Bình, là một tỉnh duyên hải thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Các khai quật khảo cổ ở khu vực đã chứng tỏ rằng đã có loài người sinh sống ở khu vực này từ thời kỳ đồ đá. Nhiều hiện vật như bình sử, sành, công cụ lao động đã được phát hiện ở đây

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.quangbinh.gov.vn
www.quangbinhtourism.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *