Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Lạng Sơn

Diễn biễn lịch sử

Lạng Sơn là một trong 13 tỉnh được vua Minh Mạng thành lập đầu tiên ở Bắc Kỳ. Tỉnh có phía bắc giáp Cao Bằng, phía đông bắc giáp Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc), phía nam giáp Bắc Giang, phía đông nam giáp tỉnh Quảng Ninh, phía tây giáp Bắc Kạn, phía tây nam giáp tỉnh Thái Nguyên. Đây là nơi có Ải Chi Lăng được coi là bức tường thành của Thăng Long xưa kia trước những cuộc viễn chinh của quân xâm lược phương Bắc.

Tài liệu tham khảo

www.langson.gov.vn
vi.wikipedia.org
www.dulichlangson.com.vn
travel.zizi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *