Diễn biến lịch sử

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam. Khánh Hòa có diện tích tự nhiên là 5.197 km²

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

thuvienkhanhhoa.gov.vn

www.baokhanhhoa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *