Advertisement

Thông tin địa điểm Hậu Giang .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Hậu Giang

Cầu Phú Xuyên - TT Long Mỹ

Diễn biễn lịch sử

Hậu Giang là một tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, cách Thành phố Hồ Chí Minh 240 km về phía Tây Nam. Theo kết quả điều tra ngày 01/04/2009, dân số tỉnh Hậu Giang là 756.625 người.
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_9
Advertisement