Thông tin địa điểm Hà Tây .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hà Tây

Chùa trăm gian-Hà Tây

Diễn biễn lịch sử

Hà Tây là một tỉnh cũ của Việt Nam trong giai đoạn từ 1991-2008, về sau được xáp nhập vào thành phố Hà Nội (01/08/2008). Tỉnh nằm ở vùng trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, giáp hai bờ sông Hồng và sông Đà.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết