Advertisement

Thông tin địa điểm Hà Giang .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (2007)

Diễn biễn lịch sử

Hà Giang là tỉnh miền núi cao nằm ở cực bắc tổ quốc, phía Bắc giáp các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Diện tích tự nhiên là 7.884,37 km².
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_7
Advertisement