Thông tin địa điểm Hà Giang .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (2007)

Diễn biễn lịch sử

Hà Giang là tỉnh miền núi cao nằm ở cực bắc tổ quốc, phía Bắc giáp các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Tây giáp tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Diện tích tự nhiên là 7.884,37 km².

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết