Diễn biễn lịch sử

Tỉnh Đắk Lắk nằm trên địa bàn Tây Nguyên, trong khoảng tọa độ địa lý từ 107o28’57”- 108o59’37” độ kinh Đông và từ 12o9’45” – 13o25’06” độ vĩ Bắc.

Tài liệu tham khảo

daklak.gov.vn
www.google.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *