Thông tin địa điểm Cà Mau .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cà Mau

Cà Mau

Diễn biễn lịch sử

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực nam của Việt Nam, nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau là một vùng đất trẻ, mới được khai phá khoảng trên 300 năm. Vùng đất Cà Mau ngày xưa được Mạc Cửu dẫn người hoa đến khai phá. Sau khi Mạc Cửu dâng toàn đất này thần phục nhà Nguyễn, Mạc Thiên Tứ con của Mạc Cửu đã vâng lệnh triều đình chúa Nguyễn lập ra đạo Long Xuyên. Qua nhiều lần thay đổi về hành chính, mãi đến ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Cà Mau được tái lập theo Nghị quyết của Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ 10. Ngày 6 tháng 11 năm 1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách tỉnh Minh Hải thành tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu.

Sự kiện liên quan

Bản đồ vùng Hà Âm (kênh Vĩnh Tế, núi Thâm Đăng, Chân Sum)-Kiri Vong (biên giới Việt Nam-Campuchia) năm 1901.

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Hà Tiên (1840 - 1847)

Bất bình chính sai cai trị của nhà Nguyễn, giai đoạn từ năm 1840 đến năm 1847, ở tỉnh Hà Tiên (ngày nay là tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và một phần tỉnh Bạc Liêu) nhiều cuộc nổi dậy lớn, nhỏ chống triều đình nổ ra. Cuộc chiến kéo dài...

Nhân vật liên quan

Nguyễn Ngọc Tư

Nguyễn Ngọc Tư (1976 - ?)

Bà là một nhà văn, thành viên Hội nhà văn Việt Nam....

Trần Văn Phán (1910 - 1942)

Ông là một nhà cách mạng Việt Nam. Ông từng giữ chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, là một trong những nhân vật quan trọng trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tại Bạc Liêu....

Quách Văn Phẩm (1920 - 1941)

Ông là một nhà cách mạng Việt Nam. Ông từng giữ chức Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, là một trong những nhân vật quan trọng trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tại Cà Mau....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết