Advertisement

Thông tin địa điểm Bạc Liêu .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Bạc Liêu

Đường phố ở Thành phố Bạc Liêu

Diễn biễn lịch sử

Bạc Liêu là vùng đất trẻ, được hình thành chủ yếu do sự bồi lắng phù sa ở các cửa biển tạo nên. Bạc Liêu xưa kia nổi tiếng là đất ăn chơi với nhiều giai thoại về "công tử Bạc Liêu", bởi người dân xứ này có tư duy khoáng đạt, thích giao lưu tìm bạn qua hội hè và qua sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Do cởi mở và có phần sành điệu nên đất Bạc Liêu không chỉ giữ được đôi chân phiêu lãng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, tác giả bài Dạ cổ hoài lang bất hủ, mà còn có sức hút mạnh mẽ đối với tầng lớp đại điền chủ.

Sự kiện liên quan

Bản đồ vùng Hà Âm (kênh Vĩnh Tế, núi Thâm Đăng, Chân Sum)-Kiri Vong (biên giới Việt Nam-Campuchia) năm 1901.

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Hà Tiên (1840 - 1847)

Bất bình chính sai cai trị của nhà Nguyễn, giai đoạn từ năm 1840 đến năm 1847, ở tỉnh Hà Tiên (ngày nay là tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và một phần tỉnh Bạc Liêu) nhiều cuộc nổi dậy lớn, nhỏ chống triều đình nổ ra. Cuộc chiến kéo dài...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_3
Advertisement