Diễn biễn lịch sử

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : Diện tích: 1.987,4 km² Dân số: 1.012,0 nghìn người (2010) Tỉnh lỵ: Thành phố Bà Rịa Các huyện, thị: – Thành phố: Vũng Tàu – Huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Chơ Ro…

Tài liệu tham khảo

tools.wmflabs.org
vi.wikipedia.org
www.baria-vungtau.gov.vn
www.phumy3.com
www.bariavungtautourism.com.vn
www.vietnamtourism.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *