Advertisement

Thông tin địa điểm Bà Rịa - Vung Tàu .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Bà Rịa - Vung Tàu

Diễn biễn lịch sử

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu : Diện tích: 1.987,4 km² Dân số: 1.012,0 nghìn người (2010) Tỉnh lỵ: Thành phố Bà Rịa Các huyện, thị: - Thành phố: Vũng Tàu - Huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo. Dân tộc: Việt (Kinh), Hoa, Khmer, Chơ Ro...

Sự kiện liên quan

Một lính Mỹ bò qua ruộng lúa thoát khỏi tầm bắn của quân Giải phóng, ảnh tư liệu

Chiến thắng Bình Giã (1964 - 1965)

Trận đánh Bình Giã là trận đánh chính nằm trong Chiến dịch Bình Giã xảy ra vào cuối tháng 12 năm 1964 tại địa bàn làng Bình Giã, tỉnh Phước Tuy (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), giữa Quân giải phóng miền Nam và Quân lực Việt Nam...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết