Advertisement

Thông tin địa điểm An Giang .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

An Giang

Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng

Diễn biễn lịch sử

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất và diện tích đứng thứ 4 (sau tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và tỉnh Long An) ở đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên. Tháng 7/2013, An Giang là tỉnh đầu tiên ở Đồng bằng sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh (Long Xuyên và Châu Đốc). Thành phố Long Xuyên nằm bên bờ sông Hậu, có truyền thống văn hóa đặc trưng của một thành phố miền Tây với chợ nổi trên sông và nhiều di tích thắng cảnh khác. Thành phố Châu Đốc là thành phố biên giới, nổi tiếng với cụm di tích và thắng cảnh ở núi Sam.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Tượng Đức Chánh Quản Cơ Trần Văn Thành

Khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp ở An Giang (1867 - 1873)

Khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873) tại An Giang là cuộc kháng Pháp của nhân dân Nam kỳ do Chánh Quản cơ Trần Văn Thành làm thủ lĩnh. Sau khi quân Pháp tiến hành chiếm đóng các đồn thành ở Nam Kỳ từ Đà Nẵng đến Đại đồn Chí...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6
Advertisement