Diễn biễn lịch sử

Ia Drăng, hay Ia Đrăng, là một xã thuộc huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. Xã có diện tích 41,05 km², dân số năm 2002 là 5.581 người,[1] mật độ dân số đạt 136 người/km². Tên xã được đặt theo con sông chảy qua một thung lũng trên địa bàn xã, nơi từng xảy ra trận Ia Đrăng nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
doanket.orgfree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *