Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Hoài Châu Bắc

Diễn biễn lịch sử

Xã Hoài Châu Bắc thuộc huyện Hoài Nhơnn, tỉnh Bình Định thuộc Vùng Nam Trung Bộ. Toàn xã có 10 thôn:Tuy An, Tuy An Nam, Gia An, Gia An Nam, Gia An Đông, Chương Hòa, Hy Thế, Bình Đê, Liễu An, Quy Thuận. Phía Bắc giáp Quãng Ngãi, có đèo Bình Đê nằm trên QL 1A.Phía Đông giáp xã Tam Quan Nam, phía Nam giáp xã Hoài Châu, phía Tây giáp Xã Hoài Sơn. Nơi đây có Di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Đồi 10

Tài liệu tham khảo

www.baobinhdinh.com.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *