Thông tin địa điểm Phuớc Long .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Phuớc Long

Núi Bà Rá

Diễn biễn lịch sử

Phước Long là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước. Nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thị xã Phước Long được thành lập theo Nghị quyết số 35 /NQ-CP ngày 11.8.2009 của Chính phủ. Theo Nghị quyết trên thị xã Phước Long được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Phước Long cũ (bao gồm: toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Thác Mơ, thị trấn Phước Bình, xã Sơn Giang, xã Long Giang, xã Phước Tín; 540,17 ha diện tích tự nhiên và 3.803 nhân khẩu của xã Bình Sơn; 423,67 ha diện tích tự nhiên và 2.542 nhân khẩu của xã Bình Tân) với tổng diện tích tự nhiên là 11.883,93ha và 50.019 nhân khẩu với 7 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm các phường: Long Thủy, Thác Mơ, Sơn Giang, Phước Bình, Long Phước và các xã: Long Giang, Phước Tín). Địa giới hành chính của thị xã Phước Long được giới hạn như sau: Đông giáp huyện Bù Đăng; Tây, Nam, Bắc giáp huyện Bù Gia Mập.

Sự kiện liên quan

Sơ đồ chiến dịch Phước Long

Chiến dịch Đường 14-Phước Long (1974 - 1975)

Chiến dịch đường 14-Phước Long là trận đụng độ quân sự lớn giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa diễn ra trên địa bàn tỉnh Phước Long trong chiến tranh Việt Nam, kết quả là QĐNDVN chiến thắng và chiếm được Phước Long. Trận...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_5