Thông tin địa điểm Đồng Xoài .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Đồng Xoài

Thị xã Đồng Xoài hôm nay

Diễn biễn lịch sử

Đồng Xoài là một thị xã của tỉnh Bình Phước, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 110 km, cách đường biên giới Campuchia 110 km. Thị xã Đồng Xoài được xem là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh Bình Phước, có vị trí thuận lợi, nằm trên giao lộ giữa Quốc lộ 14 và tỉnh lộ 741, nối liền với các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, … toàn thị xã có hơn 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Binh lính của tiểu đoàn kỵ binh số 52 - Quân Lực VNCH bên trái và 1 cố vấn quân sự Hoa Kỳ bên cạnh xác một chiếc trực thăng bị quân Giải phóng bắn rơi

Chiến dịch Đồng Xoài (1965 - 1965)

Chiến dịch Đồng Xoài diễn ra trên địa bàn Đồng Xoài và hai tỉnh Bình Long, Phước Long (Đông Nam Bộ) trong thời kỳ chiến dịch Đông-Xuân năm 1965. Do phía Việt Nam cộng hòa tiến hành chương trình bình định nông thôn tại đây, tạo sự căm phẫn sâu...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13