Thông tin địa điểm Việt Trì .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Việt Trì

Thành phố Việt Trì

Diễn biễn lịch sử

Việt Trì là trung tâm chính trị, hành chính và kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ và trung tâm của liên tỉnh phía bắc, nằm ở phía đông của tỉnh, bên tả ngạn sông Hồng, bên kia là huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là nơi có kinh đô Văn Lang - Kinh đô đầu tiên của người Việt, quê hương đất tổ vua Hùng. Tháng ba âm lịch hàng năm, vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương, hàng triệu con cháu Lạc Hồng từ khắp cả nước lại nô nức về núi Nghĩa Lĩnh nằm tại địa phận thôn Cổ Tích - xã Hi Cương - Việt Trì để thăm viếng tổ tông
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_3