Thông tin địa điểm Mỹ Tho .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Mỹ Tho

Bản đồ Mỹ Tho

Diễn biễn lịch sử

Mỹ Tho là đô thị loại II và là tỉnh lỵ của tỉnh Tiền Giang (trước đó là tỉnh Mỹ Tho), vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Vào thế kỷ 17, Mỹ Tho cùng với Cù Lao Phố, Đồng Nai là trong 2 trung tâm thương mại tấp nập nhất Nam Bộ.

Sự kiện liên quan

Bình Tây đại nguyên soái Trương Định

Khởi nghĩa của Trương Định (1861 - ?)

Khởi nghĩa của Trương Định là cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kỳ do Trương Định lãnh đạo, lấy Gò Công làm căn cứ, địa bàn hoạt động rộng. Người anh hùng Trương Định với trí dũng song toàn, từ đất Gò Công đã thu hút được nhiều anh...

Bản đồ trận đánh Định Tường

Pháp đánh chiếm Định Tường (1861 - 1861)

Trận đánh Định Tường là một phần của cuộc chiến tranh Pháp-Việt 1858-1884 trong lịch sử Việt Nam, xảy ra từ ngày 26 tháng 3 năm 1861. Sau khi phá được Đại đồn Chí Hòa ngày 25 tháng 2 năm 1861, bộ chỉ huy thực dân Pháp thấy cần phải...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_11