Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Hải Dương

Diễn biễn lịch sử

Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
tailieu.vn
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5079.10;wap2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *