Diễn biễn lịch sử

Sau khi đánh tan 5 vạn quân xâm lược Xiêm và đuổi Nguyễn Ánh khỏi đất Gia Định, Nguyễn Huệ được Nguyễn Nhạc giao nhiệm vụ chỉ huy quân Tây Sơn tiến đánh quân Trịnh ở Phú Xuân.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7 NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
Phim Tây Sơn hào kiệt, hãng phim Lý Huỳnh sản xuất.
vi.wikipedia.org
www.youtube.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *