Advertisement

Thông tin địa điểm Pác Bó .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Pác Bó

Bàn đá nơi Bác Hồ thường làm việc

Diễn biễn lịch sử

Khu di tích Pác Bó là một khu di tích lịch sử cách mạng hạng quốc gia - đặc biệt của Việt Nam, thuộc bản Pác Bó xã Trường Hà huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng, cách thành phố Cao Bằng 55 km về phía Bắc. Khu di tích bao gồm: nhà tưởng niệm Bác Hồ, hang Cốc Pó (tên địa phương có nghĩa là "đầu nguồn"), hang Lũng Lạn, hang Ngườm Vài (đều trên núi Các Mác), suối Lê nin, bàn đá nơi Bác Hồ làm việc, nền nhà ông Lý Quốc Súng, nền nhà ông La Thành, v.v...

Sự kiện liên quan

Ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Pác Bó, Cao Bằng lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trờ về nước, đặt căn cứ tại Pác Bó (1941 - ?)

Cuối năm 1938, từ Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc qua Trung Quốc và dừng lại hoạt động một thời gian ở Tây An và Diên An. Sau đó, theo một đơn vị Bát lộ quân, Nguyễn Ái Quốc đến Quế Lâm và tìm cách bắt liên lạc với các đồng...

Cờ Việt Minh

Mặt trận Việt Minh được thành lập (1941 - ?)

Tháng 5 năm 1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước và những biến động to lớn trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement