Advertisement

Thông tin địa điểm Ninh Thuận .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ninh Thuận

Biển Cà Ná hòa quyện cùng núi rừng

Diễn biễn lịch sử

Ninh Thuận thuộc vùng vuyên hải Nam Trung Bộ, là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng nằm trên ngã ba nối liền vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong chuỗi liên kết các tỉnh duyên hải miền Trung.
Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết