Nguyễn Kim

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Nguyễn Kim

1468 Nguyễn Kim được sinh ra
1543 – 1592 75 tuổi Thời kì Lê – Mạc và cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều
1545 77 tuổi Nguyễn Kim mất

Thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Kim

Nguyễn Kim quê ở Gia Miêu, Tống Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa, là con của Trừng quốc công Nguyễn Hoàng Dụ đã từng giúp vua Lê Tương Dực khởi binh ở Thanh Hóa lật đổ Lê Uy Mục, nhân đó được phong là Thái phó Trừng quốc công.
Khi Mạc Đǎng Dung cướp ngôi nhà Lê, Nguyễn Kim lánh sang Ai Lao, thu nạp hào kiệt, phò giúp nhà Lê trung hưng, được vua Lê Trang Tông phong là Thượng phụ Thái sư Hưng quốc công. Nǎm Canh Tý – 1540 Nguyễn Kim đem quân về chiếm Nghệ An, nǎm 1542 chiếm được Tây Đô – Thanh Hóa. Nǎm ất Tị – 1545, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết, thọ 75 tuổi, quyền hành rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.vinhanonline.com
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *