Thông tin địa điểm Liên bang Đông Dương .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Liên bang Đông Dương

Liên bang Đông Dương thuộc Pháp vào năm 1905. Bản đồ này bao gồm cả lãnh thổ của Xiêm (màu tím) thuộc

Diễn biễn lịch sử

Liên bang Đông Dương đôi khi gọi là Đông Dương thuộc Pháp hoặc Đông Pháp, là lãnh thổ nằm dưới quyền cai trị của thực dân Pháp nằm ở khu vực Đông Nam Á, được thành lập vào ngày 17 tháng 10 năm 1887

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
ttps://www.youtube.com/watch?v=XlfMh4e7X6o
vi.wikipedia.org
www.youtube.com

Sự kiện liên quan

Pháp ký hiệp ước thỏa thuận cho phát xít Nhật sử dụng lãnh thổ Bắc Kỳ vào những mục đích quân sự Nhật đưa quân vào Đông Dương (1940 - ?)

Chiều ngày 30-8-1940, tướng Nishihara đã gặp và yêu cầu Toàn quyền Đông Dương Đờcu thực hiện điều khoản cuối cùng của bản hiệp ước vừa ký ở Tôkiô về việc ký tiếp một thỏa ước về quân sự, đồng thời đưa ra một dự thảo những yêu sách của...

Nhật đảo chính lật đổ Pháp trên toàn Đông Dương (1945 - ?)

16 giờ ngày 9-3, đại diện Nhật tới Phủ Toàn quyền của Pháp ở Sài Gòn thảo luận và chuẩn bị văn kiện về việc Pháp cung cấp gạo cho Nhật trong năm 1945. 18 giờ, Đại sứ Matsumôtô đến ký hiệp ước và đến 19 giờ trao cho Toàn...

Hội nghị Genève.

Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương kết thúc thắng lợi (1954 - ?)

Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) năm 1954, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. Tháng 1 -...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12