Advertisement

Thông tin địa điểm Vân Đồn .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Vân Đồn

Vân Đồn

Diễn biễn lịch sử

Vân Đồn là một huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Nơi đây diễn ra trận Vân Đồn năm 1288 gắn liền với tên tuổi của danh tướng Trần Khánh Dư đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung của trận Bạch Đằng năm 1288.

Tài liệu tham khảo

Sự kiện liên quan

Lược đồ chiến thắng quân Nguyên lần ba

Chiến thắng quân Nguyên lần ba (1288 - ?)

Sau thất bại của hai cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt, vua Hốt Tất Liệt của triều đình nhà Nguyên hết sức căm giận, muốn tổ chức ngay cuộc chiến tranh lần thứ ba để trả thù, đồng thời cũng để đánh thông con đường bành trướng xuống Đông...

Trận Vân Đồn (1288 - ?)

Trận Vân Đồn diễn ra năm 1288 trên dòng sông Mang (Quan Lạn) gắn liền với tên tuổi của danh tướng Trần Khánh Dư. Dưới sự chỉ huy của ông, quân dân nhà Trần đã đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, góp phần quan trọng vào chiến...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết