Advertisement

Thông tin địa điểm Nam Đàn .

Hiển thị thông tin của Địa điểm Lịch sử.

Nam Đàn

Bản đồ huyện Nam Đàn

Diễn biễn lịch sử

Huyện Nam Đàn nằm ở hạ lưu sông Lam, phần lớn diện tích ở tả ngạn sông Lam và một phần ở hữu ngạn sông Lam. Diện tích khoảng 293,90 km2, phía đông giáp huyện Hưng Nguyên và huyện Nghi Lộc, phía Tây giáp huyện Thanh Chương, phía Bắc giáp huyện Đô Lương, phía Nam giáp huyện Hương Sơn và huyện Đức Thọ thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Huyện lỵ của Nam Đàn đóng ở thị trấn Nam Đàn, trên đường quốc lộ 46 Vinh - Đô Lương, cách thành phố Vinh 21 km về phía Đông

Sự kiện liên quan

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (1890 - ?)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/05/1890 trong một gia đình trí thức yêu nước, nguồn gốc nông dân ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị nặng nề của thực dân phong kiến. Hoàn...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10
Advertisement